Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Cập nhật: 09/06/2020 11:26

Theo thống kê của ngành chức năng, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi đã tác động lớn đến quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đặc biệt ngành chăn nuôi của tỉnh Hà Giang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng đàn trâu của Hà Giang bị giảm trên 2,97% so với với cùng kỳ năm 2019; tổng đàn bò giảm 2,22%; đàn lợn giảm trên 6,8%; tổng đàn gia cầm giảm gần 3,12%... Tuy nhiên để phát triển chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi, thách thức lớn nhất là vấn đề tái nhiễm đối với bệnh dịch; giá cả các loại thức ăn chăn nuôi trên thị trường đều tăng; việc tiếp cận các chính sách nói chung và chính sách về chăn nuôi nói riêng của người dân còn hạn chế; ý thức chủ động trong phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc của một số địa phương và người dân chưa cao. Đặc biệt, trong việc liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị chưa thực sự mang lại hiệu quả bền vững; quá trình thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi còn hạn chế…

Nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi sau dịch bệnh, ngành Nông nghiệp Hà Giang đã đề ra các chính sách khuyến khích các cơ sở chăn nuôi tiến hành rà soát lại các điều kiện thực tế để nhanh chóng thực hiện tái đàn lợn. Triển khai các biện pháp tái đàn theo quy định về an toàn sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi, tăng cường kiểm soát tốt dịch bệnh nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình phát triển chăn nuôi. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố của tỉnh cần tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm bình ổn giá thịt lợn, hạn chế việc tăng giá thịt lợn trên thị trường. Tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và xử lý môi trường trong quá trình chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Giang có giải pháp phối hợp với các huyện, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch phát triển chăn nuôi trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Cụ thể, đến cuối năm 2020, đàn trâu bò của tỉnh đạt trên 295 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 8.900 tấn; đàn dê đạt 178 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 2.000 tấn; đàn lợn đạt 594 nghìn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 32.800 tấn; đàn gia cầm đạt 5,1 nghìn con và sản lượng thịt hơi xuất chồng đạt 8.200 tấn.

Ngành nông nghiệp Hà Giang phấn đấu đến cuối năm 2020, đàn gia cầm đạt 5,1 nghìn con.

 

Về chính sách hỗ trợ người dân mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện chính sách vay vốn được hỗ trợ lãi suất; hỗ trợ người dân chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong công tác thụ tinh nhân tạo nhằm không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng đàn gia súc....

Theo định hướng, ngành Nông nghiệp của tỉnh sẽ tập trung tổ chức lại sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi theo hướng trang trại và gia trại theo chuỗi giá trị khép kín; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quá trình phát triển chăn nuôi; nâng cao hiệu quả chăn nuôi của các hộ theo hướng an toàn và bền vững. Ưu tiên phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bằng các loại giống bản địa chất lượng cao. Mục tiêu cần hướng đến là các doanh nghiệp phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị phải có truy xuất nguồn gốc của sản phẩm mà trước mắt nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả của các trung tâm giống thuộc ngành để bảo tồn tốt nguồn gen và cung ứng con giống đảm bảo chất lượng trong quá trình phát triển chăn nuôi tại các địa phương trong tỉnh.

                                                                Phạm Văn Phú

                                    Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang

 
   
Scroll