Đang Online:
360

Đã truy cập:
74.359.349
Liên hệ TT KNQG

Hải Dương: Ban hành kế hoạch diệt chuột năm 2019

Cập nhật: 22/11/2018 15:30
Hải Dương: Ban hành kế hoạch diệt chuột năm 2019 Kế hoạch diệt chuột được triển khai trên toàn tỉnh với quy mô 140.500ha

Vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc diệt chuột và kinh phí tổ chức, triển khai, tập huấn, tuyên truyền các cấp để thực hiện.

Kế hoạch diệt chuột được triển khai với quy mô khoảng 140.500 ha, trong đó diện tích lúa 02 vụ 115.500ha, rau màu 19.000ha, cây ăn quả (tập trung vải, ổi, na) 7.000ha. Kế hoạch được chia làm 06 đợt: đợt 1 từ 15- 30/01, đợt 2 từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, đợt 3 từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, đợt 4 từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, đợt 5 từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, đợt 6 từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12; trong đó trọng tâm là đợt 1 và đợt 3, hai đợt này tổ chức “Tuần lễ diệt chuột” trong toàn tỉnh..

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính và các sở, ngành, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia, phối hợp, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch.

Trần Cảnh

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương

 
   
Scroll