Đang Online:
276

Đã truy cập:
39.876.030
Membership Membership:
Latest New User Latest: Van Quynh
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 15
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Lâm Đồng: 560 ha cà chua và su su ở Đơn Dương bị dịch bệnh xoắn lá, xoắn đọt

Cập nhật: 11/04/2017 14:23

Mặc dù Sở NN-PTNT và Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã tổ chức nhiều lớp tập huấn và hướng dẫn về các biện pháp xử lý dịch bệnh xoắn lá cho các loại cây trồng, nhưng đến nay tình hình dịch hại xoắn lá trên cây cà chua đã và đang phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện.

Cụ thể, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện đã có 560 ha cà chua và su su bị bệnh xoắn lá, xoắn đọt, gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Trước tình hình đó, UBND huyện Đơn Dương đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp, hội nông dân các cấp cần tập trung phối hợp với các xã, thị trấn để tuyên truyền hướng dẫn cho bà con nông dân phương thức sử dụng các loại thuốc BVTV nhằm ngăn ngừa bệnh xoắn lá, xoắn đọt cho cà chua và su su có hiệu quả.

Theo báo Lâm Đồng

Scroll