Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Tái bùng phát Dịch tả lợn châu Phi

Cập nhật: 27/05/2020 15:55
 Lào Cai: Tái bùng phát Dịch tả lợn châu Phi Tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP

Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã tái bùng phát trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Từ ngày 01- 25/5/2020, DTLCP đã xảy tại 57 hộ trên địa bàn 38 thôn, 18 xã, thị trấn của 04 huyện làm 319 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy (57 con lợn nái, lợn đực; 262 con lợn thịt, lợn con các loại), khối lượng tiêu hủy 14.372 kg.

Nguyên nhân dịch bệnh bùng phát là do người chăn nuôi mua lợn giống mang mầm bệnh; vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn nhiễm mầm bệnh; các hộ chăn nuôi chưa chú trọng áp dụng các biện pháp cách ly an, toàn sinh học trong chăn nuôi, thực hiện phối giống lợn trực tiếp để mầm bệnh nhiễm vào đàn lợn của hộ, cơ sở đang nuôi. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số hộ chăn nuôi, số thôn bản, số xã, phường, thị trấn có dịch tiếp tục gia tăng trên diện rộng.

Để hạn chế dịch bệnh lây lan thông qua vận chuyển, giết mổ lợn (lợn giống, lợn thịt), Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai vừa có văn bản đề nghị, như sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo nghiên cứu thực hiện đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 22/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh DTLCP và Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về khẩn cấp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tình hình mới; trong đó chú trọng tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn thịt, lợn giống, lợn đực giống trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể:

Đối với xã đã công bố dịch (trong thời gian chưa công bố hết dịch): Đình chỉ hoạt động giết mổ, tiêu thụ thịt lợn. Nghiêm cấm vận chuyển lợn con, lợn giống, lợn thịt ra, vào vùng bị dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Tạm dừng việc phối giống trực tiếp cho lợn. Trường hợp cơ sở đã được cấp “Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” hoặc kết quả mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP được phép vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn cấp huyện. Tổ kiểm soát cơ động cấp huyện, cấp xã thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm về giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm lợn theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Đối với các xã, phường, thị trấn chưa có bệnh DTLCP: Tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động thực hiện triệt để biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; vận động không phối giống trực tiếp cho lợn, tiến tới thực hiện thụ tinh nhân tạo hoàn toàn cho lợn. Cam kết giữa các chủ hộ kinh doanh, mua bán lợn, thịt lợn, phối giống lợn trực tiếp với UBND cấp xã về thực hiện kê khai nguồn gốc, không mua bán, giết mổ vận chuyển lợn và thịt lợn không rõ nguồn gốc, tạm dừng thụ tinh trực tiếp cho lợn.

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện hàng ngày bố trí cán bộ thú y, thú y viên thực hiện việc kiểm soát giết mổ, kiểm soát vận chuyển lợn: Kiểm tra nguồn gốc, lâm sàng đối với lợn trước khi giết mổ, lập sổ ghi chép các thông tin theo quy định. Kiểm tra sau khi giết mổ nếu không phát hiện biểu hiện bất thường thì đóng dấu kiểm soát giết mổ (không thu phí kiểm soát giết mổ); trường hợp phát hiện bệnh tích của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tiến hành xử lý theo quy định. Trường hợp có nhu cầu vận chuyển tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, kiểm tra lập Biên bản Ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y của động vật, sản phẩm động vật (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BNN ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y). Tạm dừng việc mang lợn con, lợn giống đến chợ để mua bán, trao đổi. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, mua bán lợn giống trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch, vận chuyển giết mổ lợn không theo quy định.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ, cấp phát kịp thời vật tư, hoá chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát dịch bệnh, công tác phòng chống dịch tại cấp xã, thôn, bản; tham mưu, đề xuất giải pháp, lộ trình tiến tới thực hiện 100% thụ tinh nhân tạo cho lợn.

Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; chỉ sử dụng thịt và các sản phẩm từ lợn ở dạng tươi sống có nguồn gốc rõ ràng đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, kiểm soát.

 Lưu Hòa

TTKN và DVNN tỉnh Lào Cai

 
   
Scroll