Liên hệ TT KNQG

Quảng Trị: Triển khai tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc gia cầm

Cập nhật: 24/08/2018 16:58

Với mục đích quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, trong tháng 8 năm 2018 tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh Quảng Trị đã triển khai tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc và gia cầm.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Thống kê tỉnh Quảng Trị. Tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến ngày 15/5/2018 của toàn tỉnh Quảng Trị có 25.830 con trâu, 66.928 con bò, 22.665 con lợn và tổng đàn gia cần là 2.426.900 con. Để chủ động phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai kế hoach tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm.

Theo đó trong vụ thu sẽ diễn ra tiêm phòng chính vụ từ ngày 01/8 đến 31/8/2018. Trên cơ sở kế hoạch chung của tỉnh, các Trạm chăn nuôi thú y các huyện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có kế hoạch triển khai phù hợp với địa phương. Với mục tiêu tiêm phòng lở mồm long móng cho gia súc và cúm gia cầm đạt trên 80% tổng đàn; tiêm phòng vắc-xin tụ huyết trùng cho đàn trâu bò đạt trên 80% tổng đàn; tiêm phòng vắc-xin dịch tả và kép lợn đạt trên 60% tổng đàn.. nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra và quản lý giám sát dịch bệnh, gia súc, gia cầm tới thôn, xóm, hộ.

Tiêm phòng triệt để cho đàn vật nuôi là bảo vệ và phát triển chăn nuôi bền vững

Được biết hiện nay nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm không chỉ xảy ra trên gia súc, gia cầm mà còn lây sang người, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Vì vậy việc thực hiện tiêm phòng triệt để cho đàn vật nuôi theo quy định không những bảo vệ và phát triển chăn nuôi mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Phan Việt Toàn 

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

 
   
Scroll