Đang Online:
1.424

Đã truy cập:
44.390.109
Liên hệ TT KNQG

Tăng cường phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc

Cập nhật: 18/10/2017 02:55

Ngày 06/10/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 8444/BNN-TY gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các tỉnh đang có dịch LMLM:

a. Củng cố và thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; lấy mẫu gửi xét nghiệm để xác định típ vi rút gây bệnh, làm căn cứ lựa chọn vắc xin phù hợp tiêm phòng bao vây dịch; tập trung mọi lực lượng để nhanh chóng dập tắt dịch; cách ly triệt để và đánh dấu gia súc mắc bệnh để quản lý; giao cho chính quyền cấp xã, thôn quản lý chặt chẽ các ổ dịch; vệ sinh tiêu độc, khử trùng ổ dịch; tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch; tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM bao vây các ổ dịch, cho đàn gia súc ở vùng có nguy cơ mắc bệnh; lựa chọn chủng vắc xin tiêm phòng phù hợp theo khuyến cáo của Cục Thú y.

b. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, các nhân vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh, làm lây lan dịch bệnh.

c. Khoanh vùng và kiểm soát chặt chẽ vùng dịch bệnh theo quy định. Tiến hành tiêu độc khử trùng các phương tiện giao thông qua lại.

d. Quản lý chặt chẽ gia súc bị bệnh để ngăn chặn lây lan. Tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, theo hướng dẫn của chuyên môn thú y.

2. Đối với các tỉnh chưa có dịch LMLM:

a. Tăng cường công tác giám sát phát hiện ổ dịch, đặc biệt tại các khu vực có ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh. Khi có dịch xảy ra, thực hiện tiêu hủy triệt để gia súc mắc bệnh khi dịch còn ở diện hẹp và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt dập tắt nhanh ổ dịch;

b. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, không để động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh vào địa phương làm lây lan dịch bệnh;

c. Tham khảo thông tin về típ vi rút LMLM đang lưu hành trên địa bàn và đánh giá nguy cơ lây nhiễm các típ vi rút từ các địa phương khác; đồng thời căn cứ vào khuyến cáo về sử dụng vắc xin của Cục Thú y để xây dựng kế hoạch tiêm phòng phù hợp tại địa phương.

3. Các địa phương thuộc Chương trình 30a và Chương trình khống chế bệnh LMLM khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm việc bố trí, tiếp nhận kinh phí, tổ chức mua vắc xin, tiếp nhận vắc xin và thực hiện tiêm phòng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 6540/VPCP-KTTH ngày 23/6/2017 của Văn phòng Chính phủ.

4. Rà soát, bổ sung kinh phí cho các hoạt động phòng chống, dịch bệnh năm 2017, đặc biệt cần khẩn trương bố trí kinh phí mua vắc xin LMLM và tổ chức tiêm phòng kịp thời cho đàn gia súc mẫn cảm; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật của năm 2018 bao gồm kế hoạch về kinh phí, nhân lực và các trang thiết bị dụng cụ phục vụ công tác phòng, chống dịch.

5. Tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn quốc đợt 2 năm 2017.

6. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí địa phương bố trí thời lượng thích hợp để tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM.

BBT (gt)

 
   
Scroll