Liên hệ TT KNQG

Thái Bình: Kiến Xương phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Cập nhật: 13/09/2018 18:05
Thái Bình: Kiến Xương phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Đến nay, lúa mùa của huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đang trong giai đoạn làm đòng và trỗ bông, diện tích đã trỗ khoảng 800 ha, dự kiến lúa trỗ tập trung chủ yếu từ 15 – 25/9, một số diện tích cấy muộn dự kiến sẽ trỗ trong đầu tháng 10. Tuy nhiên, trên đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại phát sinh như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, bệnh khô vằn, bạc lá....

Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành rộ từ 2 - 7/9, sâu non nở rộ từ 9 - 14/9, mật độ nơi cao 200 - 300 con/m2, cá biệt trên 500 con/m2 ở những diện tích cấy muộn, xanh non, bón phân không cân đối; sâu đục thân hai chấm cũng trưởng thành rộ từ 5 - 15/9, sâu non nở rộ từ 12 - 22/9 gây bông bạc cho diện tích lúa trỗ từ 10 - 20/9.

Để hạn chế các đối tượng sâu bệnh hại lúa, huyện Kiến Xương yêu cầu các xã, thị trấn phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện điều tiết nước hợp lý, giữ mực nước trên ruộng từ 2 - 3cm để tạo thuận lợi cho cây lúa trỗ bông và phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại lúa. Triển khai phun trừ sâu đục thân hai chấm từ ngày 10 - 15/9 cho những diện tích trỗ trước ngày 20/9. Tập trung phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho những diện tích xanh tốt, bón phân không cân đối, có nhiều bao cuốn cũ và cấy sau ngày 20/7.

Ngoài ra, huyện Kiến Xương cũng chỉ đạo bà con phun trừ rầy khi mật độ từ 800 con/m2 để phòng cháy rầy. Tiếp tục kiểm tra đồng ruộng nhổ bỏ tiêu hủy những cây có biểu hiện của bệnh lùn sọc đen.

Theo baothaibinh.com.vn

 
   
Scroll