Đang Online:
312

Đã truy cập:
39.904.282
Membership Membership:
Latest New User Latest: Van Quynh
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 15
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Hải Dương: Vải sớm được giá

Cập nhật: 12/05/2017 08:59
Hải Dương: Vải sớm được giá

Hải Dương có khoảng trên 10.000 ha diện tích trồng vải gồm các giống u trứng, u hồng, tàu lai và vải thiều được trồng tập trung tại các huyện Thanh Hà, Kim Thành và thị xã Chí Linh.

Hiện nay người dân một số các xã của huyện Thanh Hà bắt đầu thu hoạch vải u trứng, giá bán từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, cao hơn so với năm trước 2.000-3.000 đồng/kg.

Vải u trứng được thu hoạch trong vòng từ 10 - 15 ngày, sau đó đến vải u hồng, tàu lai. Năm nay, vải thiều mất mùa nên dự kiến giá vải thiều sẽ cao hơn những năm trước.

Lê Khoa

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương

Scroll