Liên hệ TT KNQG

Hòa Bình: Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019

Cập nhật: 24/10/2019 16:35

Ngày 22/10/2019, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019- 2020 đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019.

Năm 2019, tỉnh Hòa Bình có 33 sản phẩm do cấp huyện đề xuất tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Trong đó: huyện Lương Sơn có 05 sản phẩm, huyện Kim Bôi có 5 sản phẩm, huyện Tân Lạc có 3 sản phẩm, thành phố Hòa Bình có 4 sản phẩm, huyện Yên Thủy có 2 sản phẩm, huyện Cao Phong 8 sản phẩm, huyện Lạc Thủy có 2 sản phẩm, huyện Mai Châu có 2 sản phẩm, huyện Kỳ Sơn có 2 sản phẩm.

Qua đánh giá thẩm tra của Hội đồng, 03 sản phẩm không đủ điều kiện chấm điểm do phiếu đăng ký sản phẩm ghi chưa hợp lý, hồ sơ chưa chứng minh được phương thức sản xuất sản phẩm, phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chưa phù hợp với hồ sơ tự công bố sản phẩm... 30 sản phẩm của 24 doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất đủ điều kiện đánh giá chấm điểm.

Qua sàng lọc đã xếp hạng 24 sản phẩm của 18 doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, trong đó có 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao (Dệt thổ cẩm Mai Châu; Nước cam tươi lên men; Trà Shacha Inchi; Cá lăng đen, cá rô phi sông Đà Fillel; chè san tuyết Pà Cò; Cam quà tặng Cao Phong; Gà Lạc Thủy) và 16 sản phẩm đạt hạng 3 sao (mứt cam Cao Phong; chuối Viba Lương Sơn; miến dong; bưởi đỏ Giang Lộc; cam quà tặng 3T farm; cao cà gai leo Yên Thủy…).

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019- 2020 đề nghị chủ sở hữu các sản phẩm đã được công nhận đạt hạng 3 sao, 4 sao tiếp tục nâng cấp sản phẩm lên tầm cao hơn. Đối với các sản phẩm chưa được xếp hạng và chưa đạt cần xem xét lại hồ sơ, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt yêu cầu đặt ra./.

Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia chương trình OCOP

Thanh Hằng

Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình

 
   
Scroll