Đang Online:
1.159

Đã truy cập:
112.788.118
Liên hệ TT KNQG

Quảng Trị: Sản lượng khai thác thủy sản 2 tháng đầu năm đạt trên 2.200 tấn

Cập nhật: 10/03/2020 16:23

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị cho biết, từ đầu năm đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, giá nhiên liệu ổn định nên đa số tàu khai thác xa bờ hoạt động có hiệu quả cao. Sản lượng thủy sản khai thác 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2.210 tấn.

Sản lượng khai thác thủy sản ngoài yếu tố thời tiết thuận lợi còn nhờ công tác quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời. Hầu hết các chủ tàu đã triển khai thực hiện kịp thời và đánh bắt có hiệu quả, đã góp phần tham gia khai thác ở vùng biển xa nhiều. Ngư trường khai thác là vùng biển Quảng Trị, xung quanh đảo Cồn Cỏ và vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Khối tàu xa bờ hoạt động chủ yếu là lưới rê, pha xúc, với đối tượng đánh bắt chủ yếu cá thu, cá cơm, cá ngừ… Khối tàu gần bờ hoạt động chủ yếu nghề lưới rê, sản phẩm thu được là cá khoai, cá bè xước, mang lại những sản phẩm biển có giá trị kinh tế cao, đặc biệt trong thời gian qua có một số tàu khai thác đạt 60 triệu đồng/đêm.

Cá cơm đánh bắt được vận chuyển lên bờ

 

Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển đội tàu theo hướng khai thác xa bờ, giảm khối tàu dưới 20 CV,  phục hồi tái tạo nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học vùng ven biển. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung về việc thanh tra, kiểm tra và kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời tăng cường phát triển mô hình tổ, đội hợp tác sản xuất trên biển, tạo sự liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn người và tàu cá hoạt động trên biển.

Phan Việt Toàn

T Khuyến nông Quảng Trị

 
   
Scroll