Thứ trưởng Trần Thanh Nam kiểm tra chuỗi an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội    
Cập nhật: 15/06/2021 09:19

Scroll