Kỹ thuật nuôi cá Hồng đỏ trong lồng trên biển    
Cập nhật: 02/03/2015 01:55

Cá Hồng đỏ là loài cá nước mặn, được đưa vào nuôi tại Việt Nam trong mấy năm gần đây và đã trở thành đối tượng đem lại hiệu quả kinh tế. Xin giới thiệu với bà con kỹ thuật nuôi cá Hồng đỏ trong lồng trên biển để bà con có thể nắm được kỹ thuật và nuôi thành công đối tượng thủy sản này.

Scroll