Ảnh hưởng ngày một lớn của giới nữ trong sản xuất nông nghiệp an toàn    
Cập nhật: 08/03/2022 12:09

Giới nữ đang có ảnh hưởng ngày một lớn trong định hướng và thực hiện sản xuất nông nghiệp an toàn. Họ là hạt nhân trong tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm.

Scroll