Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp "Thâm canh cà phê hợp lý để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững"    
Cập nhật: 23/11/2015 03:38

Ngày 17 tháng 11 năm 2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Đăk Lăk tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Một số giải pháp thâm canh cà phê hợp lý để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững”.

Scroll