Liên hệ TT KNQG

Tài liệu TOT về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững

Cập nhật: 10/01/2019 16:20
Tài liệu TOT về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững

Bộ tài liệu quốc gia Hướng dẫn sản xuất hồ tiêu bền vững (NSC), là tài liệu đào tạo chính thống về thực hành sản xuất hồ tiêu bền vững do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất bản.

Bộ tài liệu quốc gia Hướng dẫn sản xuất hồ tiêu bền vững (NSC) là gì?

Bộ tài liệu quốc gia Hướng dẫn sản xuất hồ tiêu bền vững (NSC), là tài liệu đào tạo chính thống về thực hành sản xuất hồ tiêu bền vững do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất bản.

NSC dành cho các đối tượng nào?

Bộ tài liệu hướng đến các đối tượng sử dụng gồm cán bộ kỹ thuật và nông dân từ các mạng lưới của khuyến nông, của các công ty tư nhân, hợp tác xã, v.v.

Lợi ích NSC mang lại lợi ích cho cán bộ kỹ thuật và nông dân?

NSC trang bị cho cán bộ kỹ thuật (giảng viên) và nông dân kiến thức họ cần để thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu đào tạo thực tế, điều kiện sản xuất thực tế và kinh nghiệm thực tế tại các vùng trồng tiêu.

Nội dung của NSC?

NSC kết hợp kiến thức từ Cẩm nang NAEC về Sản xuất hồ tiêu bền vững với kinh nghiệm thực tế từ các nhà sản xuất hồ tiêu Việt Nam và nghiên cứu của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và Cục Bảo vệ Thực vật (PPD).

NSC được phát triển thành hai phần:

Phần 1 bao gồm 5 mô-đun: i) Giống tiêu và kỹ thuật tái canh; ii) Kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu; iii) Quản lý dịch hại và dịch bệnh; iv) Kỹ thuật thu hoạch, chế biến và bảo quản; và v) Tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng.

Phần 2 cung cấp các phương pháp đào tạo để chuyển giao những kiến thức này một cách hiệu quả.

Chúng ta có thể mong đợi gì sau khi NSC được triển khai?

Sau khi thí điểm ban đầu và triển khai, NSC dự kiến sẽ tiếp cận khoảng 4.000 nông dân khi đi vào thực tế theo các dự án thực địa của các công ty tư nhân. Nó cũng được dự đoán sẽ tiếp cận thêm 45.000 nông dân khi triển khai các mạng công cộng thông qua các kênh đào tạo khác như trang web, ứng dụng dựa trên thiết bị di động và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Phản hồi từ việc áp dụng thực địa sẽ được sử dụng để điều chỉnh và cải thiện NSC một cách tốt hơn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Viết Khoa (vietkhoanaec@gmail.com) hoặc Bà Nguyễn Cẩm Thúy (thuynguyen@idhtrade.org)

 
   
Scroll