Liên hệ TT KNQG
Tài liệu TOT về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững

Tài liệu TOT về kỹ thuật sản xuất hồ tiêu bền vững

Cập nhật: 16:20 - 10/01/2019
Bộ tài liệu quốc gia Hướng dẫn sản xuất hồ tiêu bền vững (NSC), là tài liệu đào tạo chính thống về thực hành sản xuất hồ tiêu bền vững do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất bản.
trong tổng số: 17 trang
 
   

Scroll