vi-VNen-US


Tuyên Quang: Tổng kết mô hình giống lúa thuần DT 45
Updated at:  10:06 12/10/2011


Vụ mùa năm 2011, Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang, Trạm Khuyến nông huyện Yên Sơn phối hợp với công ty CP Đầu tư & Phát triển công nghệ Nông nghiệp Thái Bình và Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Nhữ Hán tổ chức thực hiện mô hình gieo cấy thử nghiệm giống lúa thuần DT45.

 Mô hình do 12 hộ nông dân tham gia. Giống lúa thuần DT 45 là loại giống cảm ôn, cấy được cả hai vụ trong năm, thời gian sinh trưởng trong vụ xuân từ 125 đến 130 ngày, đối với vụ mùa 100 đến 105 ngày, năng suất từ 7,5 tấn đến 8,5 tấn/ha, thâm canh cao có thể đạt từ 9 đến 10 tấn/ha.

Theo đánh giá của bà con nông dân, giống lúa thuần DT45 có nhiều ưu điểm tốt, lúa sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe, bông to hạt chắc cao, kháng chịu sâu bệnh khá, chịu thâm canh, thích ứng với các chân ruộng khác nhau, thời gian sinh trưởng ngắn, chống đổ tốt, năng suất cao hơn giống lúa thuần KM 18, từ 10 đến 15% và bước đầu phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân tại địa phương.

Với những ưu thế nổi bật của giống lúa DT 45, Trung tâm Khuyến nông sẽ phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố tiếp tục đưa giống lúa mới này vào sản xuất trong vụ tiếp theo để có cơ sở khẳng định về chất lượng, hiệu quả của giống lúa thuần DT 45. Từ đó làm cơ sở để tuyên truyền nhân ra diện rộng, góp phần bổ sung thêm giống lúa thuần mới vào cơ cấu giống của tỉnh./.

Bùi Quốc Trung – TTKN Tuyên Quang

Visitors:
37422345

 

Detail

 

 

 

 

 

 

© Copyright NATIONAL CENTER FOR EXTENSION
License No. 194/GP-BC the Ministry of Culture - Information on 10-7-2006
Address: No. 16 Thuy Khue Street, Tay Ho district, Hanoi  Email: tthlknqg@gmail.com

Website best viewed in resolution: 1024x786 pixels

Developed by: NEVICO