Định mức Kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các mô hình khuyến nông 


 Cập nhật : 31/05/2011 13:21

  Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông trồng trọt:
 

- Một số định mức xây dựng mô hình khuyến nông trồng trọt năm 2009

 

* Quyết định 3073 (đinh dạng .pdf)

* Danh mục định mức năm 2009

 

+ Định mức xây dựng mô hình cây ăn quả:  

* Định mức cây ăn quả - phần 1

* Định mức cây ăn quả - phần 2   

 

+ Định mức xây dựng mô hình cây thực phẩm:

 * Định mức cây thực phẩm        

+ Định mức xây dựng mô hình rau:

          * Định mức mô hình rau

 

+ Định mức xây dựng mô hình cây công nghiệp dài ngày:

* Định mức cây công nghiệp dài ngày - phần 1

* Định mức cây công nghiệp dài ngày - phần 2

 

 + Định mức xây dựng mô hình cây công nghiệp ngắn ngày:

Định mức cây công nghiệp ngắn ngày   

 

+ Định mức xây dựng mô hình cây hoa:

* Định mức mô hình hoa

 

+ Định mức xây dựng mô hình cây lúa:

Định mức lúa thuần

Định mức lúa lai      

 

 

  Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông chăn nuôi

 

- Quyết định 54/QĐ-BNN-KHCN(định dạng.pdf)

- Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông chăn nuôi (click chuột vào biểu tượng dưới để tải file):

Tải nội dung định mức:Định dạng World (mở bằng Microsoft Office Word) hoặcĐịnh dạng .dpf (bạn cần tải phần mềm Acrobat Reader để đọc)

     Định mức xây dựng cho mô hình khuyến lâm

- Định mức xây dựng cho mô hình khuyến lâm (click chuột vào biểu tượng dưới để tải file):

 Tải nội dung định mức:Định dạng World (mở bằng Microsoft Office Word)   hoặcĐịnh dạng World (mở bằng Microsoft Office Word)

 

     Định mức xây dựng cho mô hình khuyến công

- Định mức xây dựng cho mô hình tưới nước cho cây trồng cạn bằng biện pháp tưới phun mưa (click chuột vào biểu tượng dưới để tải file):

Tải nội dung định mức:Định dạng World (mở bằng Microsoft Office Word) hoặcĐịnh dạng .dpf (bạn cần tải phần mềm Acrobat Reader để đọc)

 

     Định mức xây dựng cho mô hình khuyến ngư

- Định mức xây dựng cho chương trình khuyến ngư (click chuột vào biểu tượng dưới để tải file):

  Tải nội dung định mức: Định dạng .dpf (bạn cần tải phần mềm Acrobat Reader để đọc)   

Tải phần mềm đọc định dạng .pdf Tải phần mềm đọc định dạng .pdf

   

  Định mức cho hoạt động Khuyến nông thường xuyên (TTTT, ĐTHL)

- Quyết định 1742/QĐ-BNN-TC về phê duyệt điều chỉnh quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông...

- Quyết định 1741/QĐ-BNN-TC về phê duyệt nội dung hỗ trợ và định mức cho nhiệm vụ xây dựng đĩa hình và tuyên truyền khuyến nông...

 

 

Bản quyền thuộc TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
Giấy phép số 194/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 10-7-2006
Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  Email: tthlknqg@gmail.com

Trang web xem tốt nhất ở độ phân giải: 1024x786 pixe

Phát triển bởi: NEVICO