Đang Online:
3.771

Đã truy cập:
84.465.492
Liên hệ TT KNQG

Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC ngày 5/5/2014 về việc phê duyệt quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông

Cập nhật: 05/05/2014 15:54

Ngày 5/5/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách Trung ương, chi tiết theo Phụ lục đính kèm

Các tin khác
Thông báo số 2085/TB-BNN–VP ngày 29/4/2014 kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị về đổi mới công tác khuyến nông - (05/05/2014 15:15) Thông báo 1642/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tái canh cà phê. - (02/04/2014 16:46) Thông báo 1441/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Sơ kết sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vụ Đông Xuân 2013-2014. - (02/04/2014 16:36) Quyết định 542/QĐ-BNN-KH ban hành Kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ - (28/03/2014 10:19) Bộ NN&PTNT: Công văn số 1421/BNN-KHCN về đề xuất danh mục dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2015-2017 - (18/03/2014 09:50) Công văn số 519/BNN-TY về triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm - (24/02/2014 10:08) Thông báo số 16/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn - (22/01/2014 16:33) Bộ NN- PTNT: Chỉ thị 4538/CT-BNN-TY về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8 - (25/12/2013 10:35)
 
   
Scroll