Liên hệ TT KNQG

Vĩnh Long: Huyện Bình Tân triển khai công tác khuyến nông năm 2019

Cập nhật: 27/02/2019 15:31
Vĩnh Long: Huyện Bình Tân triển khai công tác khuyến nông năm 2019 Toàn cảnh hội nghị

Vừa qua, Trạm Khuyến nông Bình Tân (Vĩnh Long) tổ chức Hội nghị triển khai công tác khuyến nông năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Bình Tân, các đoàn thể của huyện Bình Tân, Uỷ ban nhân dân, Cộng tác viên Bảo vệt thực vật - Khuyến nông, Cộng tác viên Thú y các xã có triển khai chương trình, dự án, kế hoạch trong năm 2019.

Hội nghị được tổ chức với mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác khuyến nông trên địa bàn huyện Bình Tân giữa Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long với Phòng Nông nghiệp & PTNT, các đoàn thể của huyện Bình Tân cũng như sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các xã có triển khai các dự án trong năm 2019.

Theo kế hoạch, trong năm 2019, Trạm Khuyến nông huyện Bình Tân sẽ thực hiện 03 dự án trồng trọt: Dự án “Xây dựng vùng sản xuất rau màu quy mô lớn theo hướng GAP gắn với nhãn hiệu hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2016 – 2020” với mô hình trồng Đậu bắp xanh (quy mô 05 ha) và mô hình trồng hành lá (10 ha); Dự án “Nhân rộng mô hình giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất lúa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2020” (60 ha); Mô hình “Lắp đặt hệ thống tưới sử dụng ống mềm trên rau màu” (triển khai tại 04 điểm).

Lĩnh vực chăn nuôi gồm 04 dự án: Dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò chất lượng cao theo hướng an toàn sinh học quy mô nông hộ giai đoạn 2018 – 2020” (20 con); Dự án “Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi dê sinh sản theo hướng an toàn sinh học quy mô nông hộ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 – 2019” (78 con); Dự án “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2020” (4.000 con); Dự án “Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật gieo tinh nhân tạo nâng cao chất lượng giống đàn bò tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018-2020” (60 con) và 01 dự án thuộc lĩnh vực thuỷ sản: Dự án “Hỗ trợ nuôi ghép một số đối tượng thủy sản có hiệu quả kinh tế theo hướng liên kết sản xuất giai đọan 2018 – 2020” (quy mô 12.500 con cá thát lát cườm và 10.000 con cá sặc rằn).

Các dự án sẽ được thực hiện theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Theo đó, Nhà nước sẽ đầu tư theo chính sách, người dân tham gia dự án sẽ đối ứng cơ sở vật chất, công lao động và một phần vật tư để cùng thực hiện mô hình. Ngoài ra, Trạm Khuyến nông Bình Tân cũng sẽ thực hiện các công tác khác như: Thành lập 02 Câu lạc bộ Khuyến nông kiểu mới; thực hiện chuyên mục tư vấn khuyến nông (30 kỳ); mở 01 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn và các công tác khác theo sự chỉ đạo của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Bình Tân.

Minh Luân

Trạm Khuyến nông Bình Tân, Vĩnh Long

 
   
Scroll