Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 28, từ ngày 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(12/7) 

Thứ 3

(13/7)

Thứ 4

(14/7)

Thứ 5

(15/7)

Thứ 6

(16/7)

Thứ 7

(17/7)

Chủ nhật

(18/7)

Giám đốc 
Lê Quốc Thanh
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  
TP. TCHC
Nguyễn Bá Tiến 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KHTC
Lương Tiến Khiêm
 

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan
 
TP. ĐTHL
Nguyễn Viết Khoa 
Làm việc tại Cơ quan  


 
   
TP TTTT
Đỗ Phan Tuấn 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KN Trồng trọt &LN
Hoàng Văn Hồng 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quanTP. KN Chăn nuôi &TY
Nguyễn Thị Hải 
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. Khuyến ngư
Đặng Xuân Trường
Làm việc tại Cơ quan            
 T. VP Nam Bộ
Trần Văn Dũng
Làm việc online
Làm việc online Làm việc online Làm việc online Làm việc online

 
T. VP NTB & TN
Đặng Bá Đàn
Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ quan  
 GĐ. TTTH & CGCNNN vùng ĐBSCL
Nguyễn Công Thành
Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan
Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ quan
 

Các tin khác
 
   
Scroll