Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 17, từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(19/4) 

Thứ 3

(20/4)

Thứ 4

(21/4)

Thứ 5

(22/4)

Thứ 6

(23/4)

Thứ 7

(24/4)

Chủ nhật

(25/4)

Giám đốc 
Lê Quốc Thanh
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Nghỉ Lễ Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  
Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan Đi công tác Hải Phòng Nghỉ Lễ Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Nghỉ Lễ Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan  
TP. TCHC
Nguyễn Bá Tiến 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Nghỉ Lễ Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KHTC
Lương Tiến Khiêm
 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Nghỉ Lễ

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan
 
TP. ĐTHL
Nguyễn Viết Khoa 
   

Nghỉ Lễ

       
TP TTTT
Đỗ Phan Tuấn 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Nghỉ Lễ Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KN Trồng trọt &LN
Hoàng Văn Hồng 
    Nghỉ Lễ    TP. KN Chăn nuôi &TY
Nguyễn Thị Hải 
Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Nghỉ Lễ Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. Khuyến ngư
Đặng Xuân Trường
    Nghỉ Lễ        
 T. VP Nam Bộ
Trần Văn Dũng
Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Nghỉ Lễ

 

Làm việc tại Cơ  quan

Làm việc tại Cơ  quan

 
T. VP NTB & TN
Đặng Bá Đàn
Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Nghỉ Lễ Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ quan  
 GĐ. TTTH & CGCNNN vùng ĐBSCL
Nguyễn Công Thành
Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan Nghỉ Lễ
Làm việc tại Cơ  quan Làm việc tại Cơ  quan
 

Các tin khác
 
   
Scroll