Đang Online:
195

Đã truy cập:
41.781.665
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 25, từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(18/06) 

Thứ 3

(19/06) 

Thứ 4

(20/06) 

Thứ 5

(21/06) 

Thứ 6

(22/06) 

Thứ 7

(23/06)

Chủ nhật
(24/06)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Làm việc tại 
Cơ quan
Họp tại Bộ Đi công tác Phú Thọ Làm việc tại 
Cơ quan
Đi công tác Cà Mau Đi công tác Cà Mau
Đi công tác Cà Mau

Phó Giám đốc

Kim Văn Tiêu

 
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan

Đi công tác Cà Mau

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan

Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
 
   
Scroll