Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 18, từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017


Lãnh đạo

Thứ 2

(24/4)

Thứ 3

(25/4)

Thứ 4

(26/4)

Thứ 5

(27/4)

Thứ 6

(28/4)

Thứ 7

(29/4)

Chủ nhật

(30/4)

QGĐ Trần Văn Khởi

Công tác Đà Lạt Sáng: Công tác Đà Lạt
Chiều: Chuyến bay về HN
Sáng: Đi công tác Bắc Giang
Chiều: Đi công tác Quảng Nam
Công tác Quảng Nam Công tác Quảng Nam Công tác Quảng Nam

PGĐ Kim Văn Tiêu

Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ

PGĐ Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Sáng: Đi công tác Bắc Giang
Chiều: Làm việc tại CQ
Công tác Quảng Nam Công tác Quảng Nam

 

PGĐ Hoàng Thanh Tiệm Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN Làm việc tại VPTN

 Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll