Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 27, từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(26/6) 

Thứ 3

(27/6) 

Thứ 4

(28/6) 

Thứ 5

(29/6) 

Thứ 6

(30/6) 

Thứ 7

(01/7) 

Chủ nhật
(02/7)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Sáng:
Họp liên tịch
Chiều:
Đi công tác tại HN 
Làm việc tại CQ  Làm việc tại CQ  Làm việc tại CQ  Sáng:
 Dự Sơ kết 6 tháng tại Bộ
Chiều:
              Đi công tác Bắc Cạn 
Công tác Bắc Cạn   

Phó Giám đốc

Kim Văn Tiêu

 
Sáng:
 Họp liên tịch
Chiều:
 Đi công tác Nghệ An 
Công tác tại Nghệ An  Họp dự án Lào tại CQ  Đi công tác Huế  Công tác
tại Huế 
Công tác
tại Huế 
 

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

 
             Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll