Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 39, từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(25/9) 

Thứ 3

(26/9) 

Thứ 4

(27/9) 

Thứ 5

(28/9) 

Thứ 6

(29/9) 

Thứ 7

(30/9) 

Chủ nhật
(01/10)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Làm việc
tại CQ
Chiều: Đi công tác
Vĩnh Phúc
Đi công
tác Vĩnh Phúc
Làm việc
tại CQ
Đi công tác
Quảng Ninh
Đi công tác
Quảng Ninh
Đi công
tác tại Lào 
Đi công
tác tại Lào 

Phó Giám đốc

Kim Văn Tiêu

 
Làm việc tại CQ Đi công tác
Khánh Hòa
Đi công tác
Khánh Hòa
Đi công tác
Huế
Đi công tác
Huế
Đi công
tác tại Lào
Đi công
tác tại Lào

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Đi công tác
Thái Lan (Dự HN
Bộ trưởng NLN
ASEAN lần thứ 39)
Đi công tác
Thái Lan
Đi công tác
Thái Lan
Đi công tác
Thái Lan
Đi công tác
Thái Lan
   Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll