Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 13, từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017


Lãnh đạo

Thứ 2

(20/3)

Thứ 3

(21/3)

Thứ 4

(22/3)

Thứ 5

(23/3)

Thứ 6

(24/3)

Thứ 7

(25/3)

Chủ nhật

(26/3)

QGĐ Trần Văn Khởi

Sáng: Họp giao ban tuần
Chiều: Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ Làm việc tại CQ

PGĐ Kim Văn Tiêu

Sáng: Họp giao ban tuần
Chiều: Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều: Đi công tác Thái Nguyên
Đi công tác Thái Nguyên

PGĐ Hạ Thúy Hạnh

Sáng: Họp giao ban tuần
Chiều: Làm việc tại CQ
Làm việc tại CQ
Dự Hội nghị Asean về An ninh lương thực
Dự Hội nghị ĐTN của Bộ Làm việc tại CQ

 

PGĐ Hoàng Thanh Tiệm Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN
Làm việc tại VPTN Làm việc tại VPTN

 Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll