Đang Online:
517

Đã truy cập:
39.886.399
Membership Membership:
Latest New User Latest: Van Quynh
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 15
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 08, từ ngày 19/01/2018 đến ngày 25/02/2018

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(19/02) 

Thứ 3

(20/02) 

Thứ 4

(21/02) 

Thứ 5

(22/02) 

Thứ 6

(23/02) 

Thứ 7

(24/02)

Chủ nhật
(25/02)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Nghỉ Tết Nghỉ Tết
Làm việc tại 
Cơ quan
Sáng: Họp giao
ban Bộ
Chiều: Làm việc
tại cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan

Phó Giám đốc

Kim Văn Tiêu

 
Nghỉ Tết
Nghỉ Tết Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Nghỉ Tết Nghỉ Tết Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan
Làm việc tại 
Cơ quan

Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
Scroll