Đang Online:
1.019

Đã truy cập:
46.509.881
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 8, từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(18/02) 

Thứ 3

(19/02) 

Thứ 4

(20/02) 

Thứ 5

(21/02) 

Thứ 6

(22/02) 

Thứ 7

(23/02)

Chủ nhật
(24/02)
 Q.Giám đốc

Trần Văn Khởi

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan


Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Đi công tác An Giang Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

Dự Hội đồng tuyển VC
Dự Hội đồng tuyển VC

Nghỉ phép
Nghỉ phép
Các tin khác
 
   
Scroll